Historie, Franse sfeer en genieten van theater en kleinkunst.

 

Evenement bewerken

 TRY OUT FILOSOFISCH CAFÉ OLDEBERKOOP
Zondag 25 Februari 2018, 13:30
Contact info@stichtingdegrijpvogel.nl

Filosofisch Café: een plek om samen met anderen te luisteren naar introducties, na te denken, nieuwe gezichtspunten te vernemen, ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Op zondagmiddag 25 februari 2018 vindt de try out plaats van het nieuwe Filosofisch Café in Oldeberkoop.

Tijd : 13.30 uur – 16.00 uur

In deze jachtige, onzekere en vaak verwarrende tijd bestaat bij velen de behoefte even stil te staan bij de diepere betekenis van verschijnselen in de werkelijkheid om ons heen. Een van deze verschijnselen is de inrichting en het functioneren van onze democratie. Wat is de oorsprong en ontwikkeling hiervan? Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst denkbaar ter verbetering? 

Voor deze try out-middag is daarom gekozen voor het thema ‘Democratie Fleur op’ met als leidraad het boek ‘Tegen verkiezingen’ van cultuurhistoricus David van Reybrouck (op boekentafel aanwezig). De vorm voor de bijeenkomst is nog experimenteel. Een volgende keer kan deze er anders uitzien. 

In deze try out is het programma als volgt:

 

 1. Opening en opmaat door gastvrouw Mara Eijsbouts
 2. Introductie
 • Filosofische cafés in Friesland en omstreken: Frans Wuijts
 • Toelichting op de (voorlopige) formule van het ‘Filosofisch Café en het thema ‘Democratie’: Jetze van der Sluis
 1. Enkele korte inleidingen
 • Oorsprong van de democratie: door Janke Wielinga
 • Het Griekse model voor democratie met loting, deliberatie en rotatie: door Frans Wuijts
 • Een aantal problemen en oplossingen: door Jetze van der Sluis
 1. Pauze
 2. Groepsgesprekken gedurende ca. 45 minuten rondom een verdere verkenning van problemen in onze democratie en het zoeken en vinden van aangrijpingspunten voor verbeteringen
 3. Gezamenlijke afsluiting met een weergave van de bevindingen en evaluatie.
 4. Uitloop en nazit tot 17.00 uur

 De prognose voor vervolgbijeenkomsten is: 

 • 14 oktober en 11 november 2018
 • 10 februari en 10 maart 2019

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden? Dat kan via e-mailadres  info@stichtingdegrijpvogel.nl of via tel. nr. 0516-850377

 De werkgroep: Jetze van der Sluis – Janke Wielinga – Frans Wuijts

Oldeberkoop, februari 2016

Locatie Le Brocope
 Entreegeld: € 5,- bij de ingang; consumpties voor eigen rekening.